Steeds meer gemeenten kiezen voor (semi)permanente markering verkeersexamenroutes

Er komen steeds meer gemeentes die inzien hoe zinvol het is dat de verkeersexamenroute het hele jaar door geoefend kan worden. Verkeersexamenbureau Nederland heeft dat bij diverse gemeenten onder de aandacht gebracht.

Hoewel de gemeenten het nut van een permanente aanduiding weliswaar inzien, maken lokale voorschriften het meestal niet mogelijk om deze routes (semi)permanent aan te geven.

Onder andere in Weesp, Heusden en Zevenbergen heeft de verkeerswethouder besloten om het toe te staan, dat bordjes permanent langs de route mogen hangen. Zodoende kan de route het hele jaar door geoefend worden. In o.a. gemeenten Woerden en Zuidplas heeft de gemeente met blauwe pijlen de route op het wegdek gemarkeerd: “als je niet weet dat de pijlen er staan zie je ze ook helemaal niet, en als je weet dat ze er staan kun je de route gemakkelijk vinden”. De pijlen zijn iets minder duurzaam: ze moeten periodiek worden overgeschilderd omdat ze versleten zijn of omdat er werkzaamheden hebben plaatsgevonden, waarbij niet alle stenen op de oorspronkelijke plek zijn terechtgekomen.

Ook zijn er gemeenten die ervoor kiezen om kort voor het examen bordjes te plaatsen en deze daags na het examen weer te verwijderen. Dan is de route tijdens het examen weliswaar herkenbaar, maar moet het oefenen toch met het papiertje in de hand gebeuren of – verboden en heel erg onverstandig – met de smartphone in de hand.

Waar de gemeente geen bordjes plaatst komen tenminste een week voor het examen onze routebordjes langs de routes te hangen, zodat de kinderen in het weekend voor het examen nog kunnen oefenen. Ook hoeven ze dan tijdens het examen niet naar de route te zoeken, maar kunnen ze zich richten op de verkeersregels.

“Verkeersexamenbureau Nederland constateert dat het merendeel van de kinderen, die zakken voor het examen, de route niet geoefend heeft. Als de routes permanent herkenbaar zijn kunnen de kinderen eerder en vaker oefenen.”

Een voorbeeld van een onopvallende, maar voor de examenkandidaten duidelijke pijl.