Samenwerking met MBO Rijnland

Na een succesvolle samenwerking in 2022 tussen de studenten van MBO Rijnland en Verkeersexamenbureau Nederland is besloten deze samenwerking voort te zetten. Studenten van MBO Rijnland, die een opleiding volgen …

Beoordelingen deelnemers verscherpt

De deelnemers worden tijdens het examen op diverse punten gecontroleerd op hun gedragingen. Fouten worden gemeld door de controleposten. De kandidaten mogen op de hele route maximaal 4 foutjes maken, …

Nieuwe routepijlen in gebruik

In de plaatsen, waar de gemeente geen pijlen op de route(s) aanbrengt, zal het Verkeersexamenbureau Nederland uiterlijk een week voor het examen pijlen aanbrengen. Zodoende kan de route door iedereen …

Afgekeurde fiets

Update fietscontroleformulier

Ons fietscontroleformulier hebben we aangepast. Er staan meer controlepunten op dan voorheen. We vinden het belangrijk – dat naast de wettelijke eisen – meer onderdelen in orde moeten zijn. Het …