Informatie voor de leerkracht/verkeersouder

Binnenkort organiseren we voor jouw groep/school het praktisch verkeersexamen. Op deze pagina wordt beschreven wat dat voor jou en je leerlingen betekent.

Communicatie via e-mail

Alle communicatie over het verkeersexamen namens het Verkeersexamenbureau vindt plaats via e-mail.

In de eerste e-mail staat een link, waarmee je je voor het examen kunt aan- of afmelden. Met die link kun je ook gegevens van de groep, school of contactpersonen wijzigen of toevoegen. Als je bijvoorbeeld samen met een andere leerkracht afwisselend voor de klas staat, dan kun je die collega ook in ons systeem invoeren, zodat deze ook onze e-mails ontvangt.

Tip

Wat we inmiddels steeds vaker zien, is dat de school een zogenaamde forwarder gebruikt: een e-mailadres dat automatisch wordt doorgestuurd naar de betreffende leerkrachten. Zo’n forwarder is een normaal e-mailadres, maar zonder persoonlijke naam, bijv. groep7@onzeschool.nl. Dit moet door de beheerder van e-mail bij de school worden geregeld. Deze zorgt er dan voor, dat mail aan dit adres automatisch bij de betreffende leerkrachten/betrokkenen binnenkomt. Als gedurende het seizoen of bij de start van een nieuw seizoen de leerkrachten wijzigen, dan hoeft de beheerder dit slechts in de e-mailomgeving aan te passen. Voor iedereen die de school van buiten benadert (zoals wij), verandert dan niets.

Voorbereidingen
Route oefenen

De kinderen moeten de route oefenen. Dat kan klassikaal, maar kan ook aan de ouders/verzorgers worden overgelaten. Ons advies is om in ieder geval duidelijk te communiceren wie dit oefenen gaat doen: de school of de ouders. Het oefenen is verplicht. Hiervoor hebben we 2 duidelijke redenen:

  1. de kinderen zijn dan tijdens het examen niet bezig met het zoeken naar de route, maar met het toepassen van de verkeersregels;
  2. wij kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor kinderen die zoekraken, omdat ze de route niet kennen.

Als de route door een leerling niet is geoefend, kunnen wij deze leerling uitsluiten van het examen.

Fietscontrole

De fietsen moeten aan wettelijke eisen voldoen. Om de fietsen te controleren hebben wij een fietscontroleformulier beschikbaar. Op een fiets, die niet aan de wettelijke eisen voldoet, mag GEEN examen worden gereden. Natuurlijk mag een kandidaat, wiens fiets is afgekeurd, het examen afleggen op de fiets van een klasgenoot of van de leerkracht (mits deze fiets is goedgekeurd natuurlijk).

Het examen

Jullie arriveren 10 minuten voor de starttijd op de startlocatie. Iemand van ons team zal jullie vertellen waar de groep zich moet opstellen. Op die plek vertellen we de spelregels van het examen en controleren we kort de fietsen. Na deze briefing gaat de groep naar de opstelplaats voor het examen.

Bij terugkomst parkeren de leerlingen hun fiets op de afgesproken plaats, leveren ze hun hesje in bij het verzamelpunt en krijgen ze een pakje drinken. Als de groep compleet is kunnen jullie terug naar school.

Brief aan de ouders/verzorgers

Om de ouders van de deelnemers te informeren over het examen hebben wij een standaard brief opgesteld. Je kunt deze brief aan de ouders sturen, maar je kunt hem uiteraard ook als basis gebruiken en zelf een (nieuws)brief samenstellen. De brief vind je hier.

Vrijwilligers/controleposten

Van de deelnemende groep(en) vragen wij vrijwilligers, die ons helpen bij het examen. Het aantal vrijwilligers dat we van jouw school verwachten delen we mee in een van onze e-mails.

Deze vrijwilligers hoeven niet per se ouders van de kinderen te zijn: ook opa’s of oma’s, buurvrouw, stagiaires, tuinman, oudere zus of broer (minimaal 15 jaar) of medewerkers van de school zijn van harte welkom.

Deze vrijwilligers zullen we tijdens het volledige examen (1 dagdeel) inzetten (dus niet alleen de examentijden van jouw groepen).

Ze moeten zich 30 minuten voor de start van de eerste kandidaat van dat dagdeel melden op de startlocatie, meestal is dat 8:30 uur. Tijdens de briefing krijgen ze een korte instructie waarop ze moeten letten en hoe het formulier ingevuld moet worden. Ook kunnen ze dan een controlelocatie kiezen.

Datum/tijd

Het examen wordt ingeroosterd op een bepaalde datum en tijd. Wij zien jouw groep graag 10 minuten voor de starttijd verschijnen. Dan kunnen we de hesjes uitdelen, enkele administratieve handelingen verrichten en aan de groep even kort vertellen wat de bedoeling is en welke spelregels gelden.

Examen rijden

De kinderen starten 1 voor 1, ongeveer om de 45 seconden. Dat betekent dat ze individueel rijden. Ze rijden de route volgens de instructies die we via de e-mails hebben gepubliceerd.

Bij terugkomst leveren ze hun hesje in en krijgen ze een pakje drinken. Als de groep weer compleet is, kan de groep weer terug naar school.

De Uitslag

De uitslag maken we kort na het examen bekend: zodra wij de lijsten van de controleposten hebben ontvangen gaan we rekenen en bellen we elke leerkracht over de uitslag.

Diploma

Alle geslaagde leerlingen hebben recht op het verkeersdiploma. Deze diploma’s hebben jullie ontvangen bij de bestelling van het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Kinderen met bijzondere aandacht?

Als tussen de deelnemers kinderen zitten, die bijzondere aandacht nodig hebben, verzoeken we u dit vooraf kenbaar te maken. Dan denken we bijvoorbeeld aan kinderen met het syndroom van Down of autistische kinderen. Uiteraard mogen deze kinderen aan het examen deelnemen, maar misschien onder begeleiding van een leerkracht of met een verkorte route. Ook zullen we bij beoordeling rekening houden met deze kandidaten.

Deze routepijltjes worden door ons gebruikt
Social media

Je kunt het Verkeersexamenbureau volgen op Twitter of via Facebook.