Informatie voor de leerkracht/verkeersouder

Binnenkort organiseren we voor jouw groep/school het praktisch verkeersexamen. Op deze pagina wordt beschreven wat dat voor jou en je leerlingen betekent.

Communicatie via e-mail

Alle communicatie over het verkeersexamen namens het Verkeersexamenbureau vindt in principe plaats via e-mail.

Eerste e-mail

In de eerste e-mail (uitnodiging voor deelname) staat een link, waarmee je je voor het examen in ons systeem kunt inschrijven. Geef de groepen door met het aantal leerlingen en geef op wie contactpersonen voor dit examen zijn (zoals een collega of verkeersouder). Vervolgens geef je aan op welke van onze examendata jouw groep kan meedoen en sla je de inschrijving op.

Tweede en derde e-mail

In volgende e-mails ontvang je de route en/of het startrooster met het aantal vrijwilligers dat we van jouw groep nodig hebben bij het examen. Houd er rekening mee dat je in de loop naar het examen een update van het startrooster kunt ontvangen: de laatste versie is de juiste versie.

TIP

Wat we inmiddels steeds vaker zien, is dat de school een zogenaamde e-mailforwarder gebruikt: een e-mailadres dat automatisch wordt doorgestuurd naar de betreffende leerkrachten. Zo’n forwarder is een normaal e-mailadres, maar zonder persoonlijke naam, bijv. groep7@onzeschool.nl. Dit moet door de beheerder van e-mail bij de school worden geregeld. Deze zorgt er dan voor, dat mail aan dit adres automatisch bij de betreffende leerkrachten/betrokkenen binnenkomt. Als gedurende het seizoen of bij de start van een nieuw seizoen de leerkrachten wijzigen, dan hoeft de beheerder dit slechts in de e-mailomgeving aan te passen. Voor iedereen die de school van buiten benadert (zoals wij), verandert dan niets.

Voorbereidingen door jullie

Route oefenen

De kinderen moeten de route oefenen. Dat kan klassikaal, in groepjes, maar kan ook aan de ouders/verzorgers worden overgelaten. Communiceer in ieder geval duidelijk wie dit oefenen gaat doen: de school of de ouders. Het oefenen is verplicht. Hiervoor hebben we 2 duidelijke redenen:

  1. de kinderen zijn dan tijdens het examen niet bezig met het zoeken naar de route, maar met het toepassen van de verkeersregels;
  2. wij kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor kinderen die verdwalen, omdat ze de route niet kennen.

Als de route door een leerling niet is geoefend, kunnen wij deze leerling uitsluiten van deelname aan het examen.

Fietscontrole

De fietsen moeten aan wettelijke eisen voldoen. Om de fietsen te controleren hebben wij een Fietscontroleformulier beschikbaar. Download dit formulier en stuur het naar alle ouders!

Op een fiets, die niet aan de wettelijke eisen voldoet, mag GEEN examen worden gereden. Natuurlijk mag een kandidaat, wiens fiets is afgekeurd, het examen afleggen op de fiets van een klasgenoot of van de leerkracht (mits deze fiets is goedgekeurd natuurlijk).

Het examen

Jullie arriveren uiterlijk 10 minuten voor de starttijd van je groep op de startlocatie. Iemand van ons team zal jullie vertellen waar de groep zich moet opstellen. Op die plek nemen we de spelregels van het examen door, geven we enkele tips en controleren we de fietsen. Na deze briefing gaat de groep naar de opstelplaats voor het examen. Het is niet nodig, en zelfs onwenselijk, dat de groep op een bepaalde volgorde wordt gezet, tenzij hiervoor een dringende reden is.

De kinderen starten bij de meeste examens elke halve minuut. Ze mogen niet in groepjes fietsen. Ook mogen ze elkaar in principe niet inhalen, behalve als iemand pech heeft of heel erg langzaam fietst. Hiervoor kunnen ze geen strafpunten krijgen, maar het is lastig voor de controleurs als de kinderen niet op volgorde passeren.

Brief aan de ouders/verzorgers

Om de ouders van de deelnemers te informeren over het examen hebben wij een standaard brief opgesteld. Je kunt deze brief aan de ouders sturen, maar je kunt hem uiteraard ook als basis gebruiken en zelf een (nieuws)brief samenstellen. De brief vind je hier.

Vrijwilligers/controleposten

Van de deelnemende groep(en) vragen wij vrijwilligers, die ons helpen bij het examen. Het aantal vrijwilligers dat we van jouw school verwachten delen we mee in een van onze e-mails.

Deze vrijwilligers hoeven niet per se ouders van de kinderen te zijn: ook opa’s of oma’s, buurvrouw, stagiaires, tuinman, oudere zus of broer (minimaal 15 jaar) of medewerkers van de school zijn van harte welkom.

Deze vrijwilligers zullen we tijdens het volledige examen (1 dagdeel) inzetten (dus niet alleen de examentijden van jouw groepen).

Ze moeten zich uiterlijk 30 minuten voor de start van de eerste kandidaat van dat dagdeel melden op de startlocatie, meestal is dat 8:30 uur. Tijdens de briefing krijgen ze een korte instructie waarop ze moeten letten en hoe het formulier ingevuld moet worden. Ook kunnen ze dan een controlelocatie kiezen.

Datum/tijd

Het examen wordt ingeroosterd op een bepaalde datum en tijd. Wij zien jouw groep graag 10 minuten voor de starttijd van jouw groep verschijnen. Dan kunnen we de hesjes uitdelen, enkele administratieve handelingen verrichten en aan de groep even kort vertellen wat de bedoeling is en welke spelregels gelden.

Examen rijden

De kinderen starten 1 voor 1, bij de meeste examens elke 30 seconden. Dat betekent dat ze individueel rijden. Ze rijden de route volgens de instructies en het plattegrondje die we via de e-mails aan jullie hebben gestuurd.

Bij terugkomst leveren ze hun hesje in en krijgen ze een pakje drinken. Als de groep weer compleet is, kan de groep weer terug naar school.

De uitslag

De uitslag maken we kort na het examen bekend: zodra wij de lijsten van de controleposten hebben ontvangen gaan we rekenen en bellen we elke leerkracht over de uitslag. Dit gebeurt in de meeste gevallen nog dezelfde dag.

Diploma

Alle geslaagde leerlingen hebben recht op het verkeersdiploma. Deze diploma’s hebben jullie ontvangen bij de bestelling van het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Kinderen met bijzondere aandacht?

Als tussen de deelnemers kinderen zitten, die bijzondere aandacht nodig hebben, vragen we je dit vooraf kenbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met het syndroom van Down of autistische kinderen. Uiteraard mogen deze kinderen aan het examen deelnemen, maar misschien onder begeleiding van een leerkracht of met een verkorte route. Ook zullen we bij beoordeling rekening houden met deze kandidaten.

Deze routepijlen worden door ons gebruikt
 

Social media

Je kunt het Verkeersexamenbureau volgen op Twitter of via Facebook.