Data schriftelijke verkeersexamens 2020

In 2020 worden de schriftelijke examens van Veilig Verkeer Nederland gespreid afgenomen. De scholen kunnen kiezen uit 3 data: maandag 30 maart dinsdag 31 maart donderdag 2 april De scholen …

Praktisch verkeersexamen

Wat is het praktisch verkeersexamen nou eigenlijk? Het praktisch verkeersexamen, ook wel fietsexamen genoemd, wordt gehouden om te kijken of de deelnemers de verkeersregels kennen en correct toepassen.