Informatie voor ouders/verzorgers

Binnenkort doet uw kind mee aan het praktisch verkeersexamen. Om mee te mogen doen is het noodzakelijk dat uw kind het schriftelijk verkeersexamen heeft behaald. Ook worden eisen gesteld aan de fiets.

Uitgebreide informatie kunt u hier downloaden. Hieronder vermelden we enkele aandachtspunten:

Route oefenen

De kinderen moeten de route oefenen. Stem met de leerkracht af of dit klassikaal gebeurt of dat u met uw kind de route moet oefenen. Het oefenen is verplicht.

We hebben hiervoor 2 redenen:

  1. Ongeoefende kinderen zijn tijdens het examen bezig met het zoeken naar de route, en niet met het toepassen van de verkeersregels. Als de route door een leerling niet is geoefend, kunnen we deze leerling uitsluiten van het examen.
  2. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van kinderen die de route niet geoefend hebben.

Routes zullen door de gemeente worden voorzien van blauwe geverfde pijlen op het wegdek of door routepijlen (zie hieronder) door onze medewerkers.

Voorbeeld van routepijl
Eisen aan de fiets

De fiets van uw kind moet aan diverse eisen voldoen. Om een fiets te controleren hebben wij een Fietscontroleformulier beschikbaar. Op een fiets, die niet aan deze eisen voldoet of onveilig is, mag GEEN examen worden gereden. Uiteraard mag de betreffende kandidaat op de – goedgekeurde – fiets van een klasgenootje of de leerkracht fietsen.

Vrijwilligers/controleposten

Tijdens het examen moeten de kinderen op diverse locaties geobserveerd worden. Hiervoor vragen wij aan de school om enkele vrijwilligers te regelen. Misschien wilt u in uw agenda kijken of u beschikbaar bent op het dagdeel waarop uw kind examen doet. Als u zelf niet kunt of wilt, maar wel familieleden, buren of kinderen (ouder dan 15 jaar) heeft die zouden willen controleren, verzoeken wij u dit aan de leerkracht door te geven. Examens vinden altijd binnen schooltijden plaats.

Social media

U kunt het Verkeersexamenbureau volgen op twitter of via Facebook.