Informatie voor de vrijwilligers

Als u dit leest is de kans groot, dat de school u gevraagd heeft om als vrijwilliger bij het praktisch verkeersexamen te helpen. Op deze pagina beschrijven we de gang van zaken en geven we een aantal tips.

Wat verwachten we?

We verwachten, dat u zich uiterlijk op het afgesproken tijdstip bij de start van de route bij ons meldt. We zetten u in voor het gehele examen, niet alleen voor de tijd dat de groep van uw kind aan het examen deelneemt.

Briefing

Als u zich bij ons meldt, schrijft u uw naam en 06-nummer op een lijst en kiest u een van de controlepunten uit. Mogelijk hebben we een andere taak voor u, omdat we bij de start/finish ook ondersteuning nodig hebben.

U krijgt een hesje, een controlelijst en schrijfgerei. Hierna zullen we uitleggen wat we van u verwachten en waar u op moet letten.

Na de briefing vertrekt u naar uw controlepost, zoekt u een plek uit waar u de deelnemers goed kunt observeren.

QR-code

De controlestrookjes zijn voorzien van een QR-code: als u daarop richt met de camera van uw smartphone kunt u op de link klikken, waarna de exacte positie van de controlepost op uw scherm wordt getoond. U kunt dan eventueel uw navigatie-app gebruiken om naar de juiste locatie begeleid te worden.

Voorbereidingen/tips

Zorg ervoor, dat u een (klap)stoeltje bij u heeft: niet op alle controlepunten is een zitmogelijkheid aanwezig.

Neem bij fris weer warme kleding mee, en trek bij warm weer juist luchtige kleding aan. Bij regen is een paraplu handig, bij (felle) zon kan zonnebrandcrème handig zijn.

Neem iets te drinken en/of te eten mee. Wij verstrekken uitsluitend een flesje water en een kleine versnapering.

Tijdens de controle

De eerste kandidaat van een examenochtend start om 9:00 uur, en vervolgens wordt telkens elke 30 seconden de volgende kandidaat op pad gestuurd.

Kijk op uw controlelocatie of de leerlingen zich goed aan de regels houden. Teken fouten aan op de controlelijst die u van ons heeft gekregen.

Als de deelnemers iets niet duidelijk doen, geef dan aan dat ze het verder op de route wel goed duidelijk moeten doen (denk aan hand duidelijker uitsteken).

Als een leerling strandt met pech horen wij dat natuurlijk graag. Neem daarvoor contact op met een van onze mensen die bij het examen aanwezig zijn (telefoonnummer staat onderop de passagelijst).

Motorrijders, politie

Bij veel examens beschikken wij over een of meer motorrijders die namens onze organisatie toezicht houden op de route(s). Ook kunnen wij in sommige gemeentes rekenen op de inzet van politie. Zowel onze motorrijders als de politie zullen regelmatig de route rijden. Als u vragen of mededelingen heeft, schiet deze mensen dan aan.

Afloop van de controle

Als de laatste kandidaat van die ochtend/middag gepasseerd is (geel hesje zonder nummer) komt u terug naar de startlocatie en levert u uw hesje, controlelijst en schrijfgerei in.

Aflossing tijdens de controle

Als u gedurende de controle afgelost wordt door een andere vrijwilliger namens uw school horen wij dit graag reeds bij de briefing. We verzoeken u ook bij de briefing het telefoonnummer van uw aflossende collega-vrijwilliger te noteren, zodat wij hem/haar kunnen bereiken als dat onverhoopt nodig mocht zijn. U mag de post pas verlaten als aflossing aanwezig is.

Social media

U kunt het Verkeersexamenbureau volgen op Twitter of via Facebook.