Examenroute Rotterdam Nesselande

Op deze pagina vindt u de route van het praktisch verkeersexamen, zodra deze door ons is uitgewerkt.

Het is verplicht voor alle deelnemers aan het examen om de route minimaal 1 x te oefenen. Dat kan in schoolverband, maar kan ook met vriendjes, een ouder of een oudere broer of zus. Reden hiervoor is, dat de kinderen zich tijdens het examen kunnen concentreren op de verkeersregels, en niet op het zoeken naar de route. Op de route staan geen pijlen of verwijzingen. We verzoeken de leerkrachten om over het oefenen van de route duidelijke afspraken met de ouders te maken.