Routes van aanstaande examens

Hieronder staan de routes van aanstaande examens:

De routes voldoen aan de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland. Deelnemers aan het examen moeten de route minimaal 1 x geoefend hebben. Reden hiervoor is, dat de kandidaatjes tijdens het examen zich op de verkeersregels kunnen concentreren, niet op het vinden van een route.
Kandidaten, die de route niet geoefend hebben, mogen niet aan het examen deelnemen.