De scholen binnen een deelnemende gemeente worden geruime tijd voor de examendatum uitgenodigd voor deelname. Via een formulier op onze website kunnen scholen opgeven met welke groepen ze deelnemen, hoeveel leerlingen in elke groep zitten en wat de e-mailadressen van de contactpersonen zijn.

Als de aan- en afmeldingen van alle scholen bekend zijn, gaan we roosters samenstellen, waarmee uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met opgegeven voorkeuren.

Als de roosters klaar zijn worden deze per e-mail aan de opgegeven contactpersonen gestuurd.