De deelnemende scholen binnen een gemeente worden geruime tijd voor de examendatum ingeroosterd. Om een rooster te kunnen maken zal het verkeersexamenbureau contact opnemen met de deelnemende scholen.
Met de ingewonnen informatie worden roosters gemaakt, die op deze site gepubliceerd worden. Bij het samenstellen van de roosters zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met eventuele voorkeuren.