Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zouden dit schooljaar (2019/2020) geen praktische verkeersexamens door ons worden afgenomen.

Wij hebben een inventarisatie gehouden onder de deelnemende scholen, waaruit we hebben geconstateerd dat een deel van de examens in juni 2020 gehouden kan worden. De deelnemende scholende zijn inmiddels op de hoogte gesteld en hebben startrooster, route en overzicht van te leveren vrijwilligers inmiddels ontvangen.

Vanwege de RIVM-maatregelen hebben we een beperkt aantal aanpassingen: de ontvangst van de vrijwilligers gebeurt natuurlijk met 1,5 meter tussenruimte. Verder maken we een gebied waar de zojuist gearriveerde groep zich moet opstellen, een gebied waar een andere groep zicht opstelt voor de start en een derde gebied waar de scholieren naartoe gaan als ze klaar zijn met het examen. Zodoende houden we de omvang van de groepen beperkt.

Voor vragen kan altijd een e-mail worden gestuurd aan info@verkeersexamenbureau.nl.