Data schriftelijke verkeersexamens 2020

In 2020 worden de schriftelijke examens van Veilig Verkeer Nederland gespreid afgenomen. Per regio zijn de volgende data vastgesteld:

  • maandag 30 maart – regio Midden
  • dinsdag 31 maart – regio Noord
  • donderdag 2 april – regio Zuid

De scholen kiezen of ze het verkeersexamen schriftelijk of digitaal afnemen. Het digitale examen is in de periode van 30 maart tot 10 april 2020 beschikbaar.

Onze praktische verkeersexamens vinden plaats vanaf 2 april.