Data schriftelijke verkeersexamens 2020

In 2020 worden de schriftelijke examens van Veilig Verkeer Nederland gespreid afgenomen. Per regio zijn de volgende data vastgesteld:

  • maandag 15 juni – regio Midden
  • dinsdag 16 juni – regio Noord
  • donderdag 18 juni – regio Zuid

De scholen kiezen of ze het verkeersexamen schriftelijk of digitaal afnemen. Het digitale examen is in de periode van 15 juni tot 3 juli 2020 beschikbaar.